Frosted Sea Glass Vase

Frosted Sea Glass Vase
17.50

Small vase $17.50
Medium vase $35.00